info@hbdrilling.be -   +32 71 52 66 80

Baggerwerken

Wij kunnen installaties voor behandeling van slib van baggerwerken realiseren, zowel mobiele zoals op binnenschepen, ofwel vaste met de mogelijkheid om er een afscheidings-en waseenheid van verontreinigde deeltjes bij in te bouwen. De volumes zijn onbeperkt.