info@hbdrilling.be -   +32 71 52 66 80

Mijnen – steengroeven – grindwinningen

Zeven, breken,wassen, behandeling van waswater, ontwatering van slib. Volume onbegrensd