info@hbdrilling.be -   +32 71 52 66 80

Staalfabrieken

Behandeling van water dat koolstofdeeeltjes en vetten bevat. Behandeling en ontwatering van slib. Capaciteit van 20 tot 1000 m3/uur. Tonnage onbeperkt.