info@hbdrilling.be -   +32 71 52 66 80

Steenkoolmijnen

Installaties voor het scheiden van steenkool en schist door dynamische trommels, voor ontwatering van slib, waterzuivering, enz…