info@hbdrilling.be -   +32 71 52 66 80

Scheikunde

Behandeling van beladen water en ontwatering van résidus na réactie. Ontzouten van slib. Terugwinning van sulfaten in de hydrometallurgie.